Tentit Lukujärjestys Oppiaineet
KoodiLempinimiNimi ja linkki
AS-0.3200 Projektityöt Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt
99501Käyt Englanti English Academic Professional Skills (CEFR B2)
JOS211 Johtamistutkimus Johdatus jälkimoderniin organisaatio- ja johtamistutkimukseen
794591 Johtaminen Johdatus johtamisen tutkimukseen
PSY225 Psykologia II Kognitiivinen psykologia II
Cog103 Historia Kognitiotieteen historia & klassikot I
Cog306 Lähihistoria Kognitiotieteen lähihistoria
Cog209 Tutkijasemma Kognitiotieteen tutkijaseminaari
Psy384a Kokeellinen Kokeellisen psykologian harjoituskurssi
PSY211 Neuropsyka II Neuropsykologia II
6206203 Puheviestintä Puheviestintä PY1
Cog259 Neurotiede Täydentävä neurotieteen kurssi
99619 Kirjoittaminen Tieteellinen kirjoittaminen
Cog209 Kognitiotieteen tutkijaseminaari, 2opX
https://wiki.helsinki.fi/display/Kognitiotiede/Cog209+Kognitiotieteen+tutkijaseminaari
23/9 Michael Laakasuo (Affektiivinen päätöksenteko/Affective decision making) Minerva K114
07/10 Anna-Mari Rusanen (Kognitiotieteen tieteenfilosofia/Philosophy of science of CogSci) Aurora 224
14/10 Markus Mattsson (Rakenneyhtälömallinnus/Structural equation modeling) Psychologicum K169
28/10 Esko Lehtonen (Silmänliiketutkimus/Eye movement research) Psychologicum K169
11/11 Jukka Toivanen (Laskennallinen luovuus/Computational creativity) Minerva K218
25/11 Suzanne Hut (Neurolinguistics) Psychologicum K169
Lauantai 15.6.2024 (viikko 24) - Nimipäiväänsä viettää Viena, Vieno. © Heikki Hyyti