Heikki Hyyti

Heikki Hyyti

Puhelin: 040-7718099
Sähköposti:
Syntynyt: 5.9.1983, Kokemäki
Osoite: Kastanjakuja 3 A 3, 01710 Vantaa
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heikki-hyyti
Google Scholar: https://scholar.google.fi/citations?user=DJsNg-0AAAAJ

Olen koneaistimiseen ja robotiikkaan keskittynyt tohtorinväitöstäni tekevä Autonomisten järjestelmien jatko-opiskelija. Teen väitöstyötäni Aalto-yliopistolla metsäkoneen aistijärjestelmistä, mikä tarkoittaa metsän mobiilikartoitusta, laserkeilausta, anturifuusiota ja konenäköjärjestelmiä. Pyrin väittelemään tänä vuonna. Lisäksi työskentelen Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Parhaillaan kehitän laserkeilaussovelluksia metsäkoneisiin Suomen Akatemian COMBAT/Pointcloud -hankkeessa sekä UNITE-lippulaivassa.

Koulutus

Teknillinen korkeakoulu - Diplomi-insinööri, 2009

Pääaine: Kognitiivinen teknologia
Sivuaine: Automaatio- ja systeemitekniikka
Diplomityö: Simultaneous Localization and Forest Mapping Using 2D and 3D Laser Scanners (Yhtäaikainen paikannus ja puuston kartoitus 2D- ja 3D-laserskannereilla) (http://web.lib.aalto.fi/fi/oa/db/INSSI/?cmd=get&id=38527)

Muu koulutus

Jatko-opinnot Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa 1.1.2010 alkaen.
Humanististen tieteiden kandidaatti (kognitiotiede), Helsingin yliopisto, 2017.
Ylioppilas, Kokemäen lukio, 2002.

Työkokemus

Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus FGI Tutkija, 1/2017 -                

Tutkimustyö Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla COMBAT/Pointcloud -projektissa.

Aalto-yliopisto Tohtorikoulutettava, 8/2010 - 12/2016

Tohtorikoulutettava ETA-tohtorikoulussa ja Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä, Sähkötekniikan ja automaation laitoksella, Sähkötekniikan korkeakoulussa

Teknillinen korkeakoulu Tutkija, 10/2009 - 7/2010

Tutkimus- ja opetustyö Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä, Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella Teknillisessä korkeakoulussa (Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa 1.1.2010 alkaen).

Teknillinen korkeakoulu Tutkimusapulainen, 5/2008 - 9/2009

Tutkimusapulaisen tehtävät mukaan lukien diplomityön tekeminen Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä, Automaatio- ja Systeemitekniikan laitoksella Teknillisessä korkeakoulussa.

Satalinnan Säätiö Päivystävä huoltomies, 9/2007 - 5/2010

Huolto- ja päivystystyö talonmiehenä ja huoltomiehenä.

Hyytin tila Kesätyöt, maatalouslomitus, 6/2002 - 8/2007

Rakennustyöt, maataloustyöt, maatalouslomitus, huoltotyöt, valvonta, päivystystyö sekä erilaiset projektiluontoiset työt Hyytin tilalla kesäisin vuosina 2002-2007

NepNet Oy Yksityisyrittäjä, 2/2001 - 8/2002

NepNet OY, oma yritys Kokemäellä kahden osakkaan kanssa. Yrityksen toimenkuvaan kuului tietokoneiden myynti ja huolto, internet-sivujen sekä palvelujen suunnittelu sekä ohjelmointi sekä atk-tuki ja huolto.

Tutkimustyön johtamiskokemus

Autonomiset järjestelmät Projektipäällikkö, 1/2016 - 12/2016

Projektipäällikkö Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman COMBAT/pointcloud -hankkeen tutkimusryhmää koskevassa tutkimusosiossa. Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Harri Kaartinen.

Autonomiset järjestelmät Projektipäällikkö, 1/2014 - 12/2015

Projektipäällikkö Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä DIGILEn D2I SHOK -hankkeen Forest Big Data -osuuden tehtäväpaketti 4 tutkimusta koskien. Vastuullinen johtaja, professori Arto Visala.

Autonomiset järjestelmät Projektipäällikkö, 1/2010 - 12/2013

Projektipäällikkö Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä Fibicin EffFibre-hankkeen tutkimusryhmää koskevassa osuudessa. Tutkimusryhmän osuuden vastuullinen johtaja professori Arto Visala. Projektikoordinaattori Jarmo Hämäläinen, Metsäteho Oy.

Ohjatut opinnäytetyöt

Kivioja, Tarmo, Diplomityö, "Estimating the covariance of point set registration based on the distribution-to-distribution normal distributions transform." Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, 2022. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202205223371)

Putkiranta, Pauli, Diplomityö, "Geometric Calibration of Rotating Multi-beam Lidar Systems." Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, 2020. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202001261822)

Manninen, Petri, Diplomityö, "Camera-Based Egomotion in a Self-Driving Car." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2019. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201908254897)

Sandru, Andrei, Diplomityö, "Sea Ice Field Analysis Using Machine Vision." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2018. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201810175472)

Toiviainen, Ville, Diplomityö, "Inertiaalimittausyksikköpohjainen instrumentointi asennon estimointiin ja kontaktin havaitsemiseen metsätyönosturissa." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2017. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201705114675)

Palonen, Tuomo, Diplomityö, "Lisätyn todellisuuden käyttöliittymä puoliautonomisiin työkoneisiin." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2016. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025386)

Liukkonen, Jere, Diplomityö, "Konenäköjärjestelmä pullonpalautusautomaattiin." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2015. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201512165585)

Kemppainen, Teemu, Diplomityö, "Stereonäköön perustuva istutuspaikan tunnistaminen jatkuvatoimisessa metsänistutuskoneessa." Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, 2012. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305296456)

Lisäksi 15 ohjattua kandityötä Aalto-yliopistolla
Tieteelliset julkaisut

Josef Taher, Teemu Hakala, Anttoni Jaakkola, Heikki Hyyti, Antero Kukko, Petri Manninen, Jyri Maanpää, Juha Hyyppä, "Feasibility of hyperspectral single photon LiDAR for robust autonomous vehicle perception," Sensors, vol. 15, no. 22, 2022 (https://doi.org/10.3390/s22155759)

Juha Hyyppä, Xiaowei Yu, Teemu Hakala, Harri Kaartinen, Antero Kukko, Heikki Hyyti, Jesse Muhojoki, Eric Hyyppä, "Under-canopy UAV laser scanning providing canopy height and stem volume accurately," Forests, vol. 12, no. 7, 2021 (https://doi.org/10.3390/f12070856)

Mariana Campos, Paula Litkey, Yunsheng Wang, Yuwei Chen, Heikki Hyyti, Juha Hyyppä and Eetu Puttonen, "A Long-Term Terrestrial Laser Scanning Measurement Station to Continuously Monitor Structural and Phenological Dynamics of Boreal Forest Canopy," Frontiers Research Foundation, vol. 11:606752, 2021. (https://doi.org/10.3389/fpls.2020.606752)

Mariana Campos, Paula Litkey, Yunsheng Wang, Yuwei Chen, Heikki Hyyti, Juha Hyyppä, Eetu Puttonen, "A Terrestrial Laser Scanning Measurement Station to Monitor Long-Term Structural Dynamics in a Boreal Forest," The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLIII-B1-2020, pp. 27-31, 2020. (https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B1-2020-27-2020)

Ville V. Lehtola, Heikki Hyyti, Pekka Keränen, and Juha Kostamovaara, "Single Photon Lidar in Mobile Laser Scanning: The Sampling Rate Problem and Initial Solutions Via Spatial Correlations," in The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLII-2/W18, pp. 91-97, 2019. (https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W18-91-2019)

Ville V. Lehtola, Matti Lehtomäki, Heikki Hyyti, Risto Kaijaluoto, Antero Kukko, Harri Kaartinen, and Juha Hyyppä, "Preregistration Classification of Mobile LIDAR Data Using Spatial Correlations," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, no. 9, pp. 6900-6915, 2019. (https://doi.org/10.1109/TGRS.2019.2909351)

Heikki Hyyti, Ville V. Lehtola, and Arto Visala, "Forestry crane posture estimation with a two‐dimensional laser scanner," Journal of Field Robotics, vol. 35, pp. 1025-1049, 2018. (https://doi.org/10.1002/rob.21793)

Tuomo Palonen, Heikki Hyyti, and Arto Visala, "Augmented Reality in Forest Machine Cabin," in Proceedings of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2017), vol. 50, pp. 5410-5417, 2017. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201710207259)

Heikki Hyyti and Arto Visala, "A DCM Based Attitude Estimation Algorithm for Low-Cost MEMS IMUs," International Journal of Navigation and Observation, vol. 2015, Article ID 503814, 18 pages, 2015. (http://dx.doi.org/10.1155/2015/503814)

Mikko Vihlman, Heikki Hyyti, Jouko Kalmari, and Arto Visala, "Detection and species classification of young trees using machine perception for a semi-autonomous forest machine," in IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 1543-1548. IEEE, 2015. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201601151015)

Heikki Hyyti and Arto Visala, "Feature Based Modeling and Mapping of Tree Trunks and Natural Terrain Using 3D Laser Scanner Measurement System," in IFAC Intelligent Autonomous Vehicles Symposium, IAV2013, Sofitel Gold Coast, Australia, 2013. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501221180)

Heikki Hyyti, Jouko Kalmari and Arto Visala, "Real-time Detection of Young Spruce Using Color and Texture Features on an Autonomous Forest Machine," in International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN2013, Fairmont Hotel, Dallas, TX, USA, 2013. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501221181)

Jouko Kalmari, Heikki Hyyti and Arto Visala, "Sway Estimation Using Inertial Measurement Units for Cranes with a Rotating Tool," in Proc. 8th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, Australia, 2013. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501221179)

Jouko Kalmari, Tuomas Pihlajamäki, Heikki Hyyti, Markku Luomaranta and Arto Visala, "ISO 11783 compliant forest crane as a platform for automatic control," in Proc. Agricontrol 2013, Espoo, 2013. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501221178)

Heikki Hyyti, Matti Öhman, Mikko Miettinen and Arto Visala, "Heuristic Correlation Based Laser Odometry Method for Unconstructed Environment," in IASTED conference on Robotics and Applications, RA2009, Massachusetts Institute of Technology, USA, 2009.

Taidot

Kielitaidot

Suomi, Äidinkieli
Englanti, Erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito
Ruotsi, Virkamiesruotsi, hyvät tiedot kirjallisesta ja tyydyttävät tiedot suullisesta osuudesta, 2005
Saksa, alkeet

Ohjelmointitaidot

C/C++, Erinomainen ohjelmointitaito sulautetuille sekä monisäikeisille alustoille
Matlab, python, Erinomaiset taidot mm. tieteellisessä laskennassa

Luottamustehtävät

Suomen Automaatioseura ry, hallituksen jäsen, 01/2020 -
Vision Club of Finland, hallituksen puheenjohtaja, 01/2019 -
AS Oy Kastanjakuja 3, hallituksen puheenjohtaja, 11/2019 -
Pähkinähoito Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2020 - 04/2022

Muuta

Varusmiespalvelus: Alikersantti, Elektroniikkahuoltoaliupseeri tutkatekniikassa, 2003.
Harrastukset: Järjestötoiminta, elektroniikkarakentelu, ohjelmointi ja laitesukellus, maatilan pito